თენგო ხუციშვილი - "ჭეშმარიტი პოეტის ხმა ხალხის ხმაც არის! "

გაცვლითი პროგრამა ევროპაში: AIESEC  

უმაღლესი სკოლის ისტორიიდან

პროფესიული განათლების მიუღებლობა, როგორც სტერეოტიპი

დღეს ცაც გაიყო - წერილი ემიგრანტ მამას.

ვახტანგ ჯავახაძის „უცნობი“

SIMPLE - ფინური განათლების წარმატებული მოდელი

ჩემი მიწა - შორიდან საცქერი

უმაღლესი განათლების ეფექტურობის საზომები

ცვლილებები აბიტურიენტთა ცნობარში - ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ

სიახლეები

თენგო ხუციშვილი - "ჭეშმარიტი პოეტის ხმა ხალხის ხმაც არის! "

თენგო ხუციშვილი არა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პოეტთან ასოცირდება არამედ , იმ თამამედროვე პოეტებთან, რომლებიც ერთად დგანან, ერთმანეთისთვის მხარმიცემულნი და ნაბინ-ბაბიჯ იმკვიდრებენ სახელს ქართულ პოეზიაში. თენგო ყოველთვის იცავს საკუთარ შემოქმედებით პრინციპს, ეს პრინციპი კი სხვა არაფერია თუ არა, ქართული ტრადიციული, მეტაფორული ლექსისა და ქართული მწერლობის ეროვნული ტრადიციების ერთგულება. მისი პოეზია კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ შემოქმედს, მრავალი განზომილება გააჩნია და ლიტერატურულ სტერეოტიპს ვერა და ვერ მიუსადაგებ. სწორედ ამიტომაცაა, რომ მისი ყოველი ლექსი ძალიან უშუალო და ბუნებრივია. სხვა შემთხვაში მისი პოეზიის სოცუალური მნიშვნელობა ცალმხრივი იქნებოდა.

გაცვლითი პროგრამა ევროპაში: AIESEC  

გაცვლითი პროგრამა ევროპაში: AIESEC   რეგისტრაციაგაიარე რეგისტრაცია დღესვე ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება? ნებისმიერი ახალგაზრდა 18 დან 29 წლამდე ინგლისური ენა: Intermediate – თავისუფალი სასაუბრო  უნარები: ლიდერული უნარჩვევები, ეფექტური კომუნიკაცია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პირობების შესახებ:

უმაღლესი სკოლის ისტორიიდან

უნივერსიტეტი - მრავალპროფილიანი სასწავლო- სამეცნიერო დაწესებულებაა, რომელიც აწარმოებს მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას. ტერმინი " უნივერსიტეტი"  წარმოიშვა  ლათინური სიტყვიდან და  ერთობლიობას ნიშნავს.   ინსტიტუტი-  ლათინური წარმოშობისაა და დაწევრიანებას ნიშნავს. ეს ტერმინი განათლების სისტემის სინამდვილეში შემოვიდა, მას მერე რა უნივერსიტეტმა დაიწყო დარგობრივი დაწევრიანება და ცაკლე ინსტიტუტების შექმნა. 

პროფესიული განათლების მიუღებლობა, როგორც სტერეოტიპი

მაშინ, როდესაც ყველანი უმაღლესი განათლების მისაღებად მივისწრაფვით ნაკლები თეორიული ცოდნა არსებობს იმაზე თუ რა ხდება უნივერსიტეტის შიდა სამზარეულოში, პრაქტიკული პირადი გამოცდილება არც თუ ისე კენწეროა და არც თუ ისე ტკბილი. თუმცა ნათელია, რომ უ/გ მზარდი სფეროა, როგორც სტუდენტების რაოდენობით , ასევე მასში დახარჯული ფინანსების კუთხით.

დღეს ცაც გაიყო - წერილი ემიგრანტ მამას.

 დღეს ცაც გაიყო ჩემი სისუსტის და ცის სიდიდის დასამტკიცებლად. დანარჩენი რაც აქ ვერ და არ დავატიე...ვფიქრობ დილას თვალებით გამოგაყოლებ.თვალებით რომელიც ზუსტად ვიცი შენი წასვლის შემდეგ  აეროპორტში მგზავრების ყურადღებას მიიქცევს იცინიც თანაგრძნობით გადმოგვხედავენ, მაგრამ მათ რა ესმით ჩვენი მდიდარი მამაშვილბობის, ჩვენი უცნაური  მამაშვილობის, რომ "რაც  უფრო შორს ხარ მით უფრო ვტბები" ...

ვახტანგ ჯავახაძის „უცნობი“

პოეტი ვახტანგ ჯავახაძე იმ ერთეულ ადამიანთა შორისაა, დიდ ქართველ პოეტთან - გალაკტიონთან რომ ჰქოდა წლები შეხება.   ჩემი და არა მარტო ჩემი თაობისთვის ის არის სიმბოლური გზა გალაკტიონისკენ და უცნაური შემოქმედის ჩაწვდომას სწორედ ვახტანგ ჯავახაძის გახმაურებული წიგნით - „უცნობით“ ვახერხებთ.

ჩემი მიწა - შორიდან საცქერი

     ადამიანს შეიძლება წაათვა  ყველაფერი,  წაართვა ის რაც მას ეკუთვნის მხოლოდ ერთ რამეს ვერ წაართმევ, მოგონებების გარდა... ყველაფერი წარმავალია ამ ქვეყნად , მაგრამ ის რაც ჩვენი თვალების გავლით გულში მოხვდა ჩვენამდე რჩება ცოცოხლად ჩვენს იქითაც, მას შემდეგ რაც  ტვინმა მეხიერების პირველი წუთების აღქმა დაიწყო ჩამესმის ხმაში გამჯდარი ტკვილით ნათქვამი წინადადება  „ჩემი მიწა შორიდან საცქერი, ალბათ ოდესმე დავბრუნდებით მაგრამ არა „ალბათ „ ის რაც რწმენაში ჯდება ყოველთვის  ხდება რეალობაში! 

უმაღლესი განათლების ეფექტურობის საზომები

უმაღლესი განათლების ამონაგების ბაზრის მოთხოვნებთან ხარისხობრივი და რაოდენობრივი თანხვედრის დასადგენად ორი ძირითადი საზომი გამოიყენება: განათლების უკუგება და ფარდობითი სარგებელი განათლების დონეების მიხედვით. 1. უმაღლესი განათლების უკუგება (ამონაგები უმაღლეს განათლებაზე გაწეული ინვესტიციებიდან) წარმოადგენს განათლებაზე გაწეული (საზოგადოებრივი და კერძო) დანახარჯებისა და განათლებიდან მიღებული საზოგადოებრივი და პირადი ფინანსური სარგებლის მიმართებას. განსახვავებენ კერძო და საზოგადოებრივ უკუგებას: კერძო უკუგება ინდივიდის მიერ უმაღლეს განათლებაზე გაწეული დანახარჯებისა და მიღებული სახელფასო სარგებლის (გადასახადების დაფარვის შემდეგ) ფარდობაა. 5 საზოგადოებრივი უკუგება წარმოადგენს სახელმწიფოს ან საზოგადოების მიერ უმაღლეს განათლებაზე გაწეული ხარჯების შეფარდებას დასაქმებიდან მიღებულ შემოსავლებთან (გადასახადებამდე). განათლებიდან საზოგადოებრივ სარგებლის მაჩვენებელს იყენებენ განათლებაზე სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯების ეფექტურობის შესაფასებლად .

ცვლილებები აბიტურიენტთა ცნობარში - ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ქ. თელავი) საბაკალავრო პროგრამას კოდით 0710103 სპორტი; შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას საბაკალავრო პროგრამას კოდით 0660102 (ინგლისური ენა და ლიტერატურა); ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამას კოდით 1450111 (სოციოლოგია, დემოგრაფია); შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამას კოდით 0640113 მრეწველობის მენეჯმენტი და ტექნოლოგია (ინგლისურენოვანი).

აბიტურიენტებისათვის

პროგრამაშია: ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა აშშ-ში, კანადაში, ევროპის ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, აშშ, ნიდერლანდები, გერმანია, შვეიცარია, რუსეთი) და აზიაში; ინდივიდუალური კონსულტაციები უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისგან - მომზადების, ჩაბარების და სწავლების შესახებ; მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისათვის TOEFL, GMAT, IELTS და სხვა; სტიპენდიები და გრანტები; თემატური მასტერ-კლასები და პრეზენტაციები.

    ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის ძირითადი რეგისტრაცია ხვალ, 30 მარტის, 18:00 საათზე დასრულდება. 30 მარტის 18:00 საათზე შეწყდება აგრეთვე რეგისტრაცია სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის, საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურებისათვის.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა  შეცვალა  გადაწყვეტილება და  ოზურგეთსა და ფოთში საგამოცდო ცენტრები აღარ გაუქმდება.